Opublikowano: 2019-08-28

ProCAD Geodezja. Usługi Geodezyjne, GEODETA: Pszczyna, Tychy, Bieruń

ProCAD Geodezja - Wytyczenie budynku

Wytyczenie budynku jest pierwszym etapem rozpoczęcia prac budowlanych związanych z budową domu bądź innego obiektu budowlanego. Wytyczenie fundamentów budynku polega na wyznaczeniu w terenie wszystkich istotnych oraz charakterystycznych elementów konstrukcyjnych fundamentu – osie fundamentu bądź zewnętrzny obrys. Podstawą wytyczenia budynku jest opracowanie przez geodetę projektu budowlanego na podstawie którego przygotowuje się szkic tyczenia (szkic dokumentacyjny).

www.procadgeodezja.pl

tel. 605 480 233
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.